Nhật kí chữa bệnh dạ dày của Dược sĩ trẻ

Trích từ những dòng chia sẻ của một bạn Dược sĩ trẻ trong quãng thời gian tự tìm hiểu để chia tay với bệnh dạ dày, trào ngược đeo bám. Ngày…tháng…năm Không nhận thức được bản thân mình đã bị bệnh dạ dày Thời điểm này là khoảng gần chục năm về trước, ngày đấy…