Làm thế nào để đánh giá phytosome

Câu hỏi “Làm thế nào để đánh giá phytosome?” đã có lời giải đáp. Toàn bộ kết quả nghiên cứu, sản xuất và phương pháp kiểm tra phytosome đã được ứng dụng trên toàn thế giới, nhưng do đặc thù đơn vị sở hữu các kết quả này là công ty Indena, Italy đã đăng ký độc quyền công nghệ phytosome