Tác dụng mong muốn của các thuốc giảm tiết acid dạ dày - ức chế bơm Proton (PPI)

Sử dụng các thuốc giảm tiết acid: Omeprazol (Losec, Mopral), Lansoprazol (Lanzor), Pantoplazol (Pantoloc), Rabeprazol (Pariet), Nexium an toàn, hiệu quả
Share: