Hẹp môn vị – ai dễ mắc, cách phòng bệnh thế nào?

Môn vị ví như một cánh cửa thông từ dạ dày xuống tá tràng, vì vậy, mọi nguyên nhân làm chít hẹp “cửa” này là gây hẹp môn vị