tang sinh kha dung cua curcumin

Những nghiên cứu lâm sàng của curcumin trên thế giới

thong ke nghien cuu lam sang curcumin, cac nghien cuu currcumin, so nghien cuu currcumin

Nghiên cứu lâm sàng của curcumin trên người đã được tiến hành bao gồm: Sự an toàn, khả năng dung nạp, độc tố của curcumin dùng với liều lượng cao

Các phương pháp tăng sinh khả dụng của Curcumin

nghệ, bột nghệ, tinh bột nghệ, củ nghệ, nghệ vàng

Hiện nay, các nhà dược học đã nghiên cứu được rất nhiều pp nhằm thay đổi cấu trúc của curcumin và qua đó làm tăng sinh khả dụng của curcumin lên nhiều lần

error: Content is protected !!