ung thu thuc quan có nguy hiểm không?

Dấu hiệu sớm của ung thư thực quản

Những dấu hiệu cơ bản thường gặp của ung thư thực quản là: nuốt khó, nghẹn, nôn, ho, sút cân nhanh, chảy nước bọt, sặc, đau khu vực vùng ngực

error: Content is protected !!