immunepathip

Dạ dày tôi đã hoàn toàn yên ổn sau hơn 6 năm chịu đựng

Tôi đã thực sự thấy rất ổn trong dạ dày của mình. Hy vọng trời cho tôi yên thế này, đừng bắt tôi phải chịu đựng những cơn đau đêm nữa, tôi cảm ơn Kukumin IP

Bằng chứng khoa hoc – lợi khuẩn lactobacillus diệt trừ vi khuẩn HP

Immunepath IP Kukumin IP Kukuminip immunpat imunpat lactobacillus lactoba probiotic

Lactobacillus paracasei diệt trừ vi khuẩn HP – Nhiều kết quả nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chủng lợi khuẩn Lactobacillus paracasei có vai trò ức chế/ tiêu diệt H. Pylori (vi khuẩn HP), ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn HP lên các tế bào biểu mô động vật có vú và…

error: Content is protected !!