Điều kiện

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THẺ MUA HÀNG 50.000đ

  • Thẻ mua hàng không được quy đổi thành tiền mặt.
  • Thẻ được áp dụng mua hàng online khi có đơn hàng từ 3 hộp Kukumin IP trở lên.
  • Thẻ chỉ được áp dụng với 1 số điện thoại duy nhất khi đăng ký tư vấn theo mẫu này.
  • Thẻ không được áp dụng khi mua hàng tại nhà thuốc.

Block “dat-mua” not found

Trả lời

error: Content is protected !!